• கணனிக்கல்வி 19-05-2019

  சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும் Spoken English உம் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்க முடியும். சர்­வ­தேச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சான்­றிதழ், கம்­பி­யூட்டர் துறையில் வேலை-­வாய்ப்­பிற்கும் சுய­தொழில் செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும். வய­தெல்லை, கல்­வித்­த­கைமை போன்ற தடைகள் இல்லை. ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய வகுப்­புகள் ஆரம்­ப­மா­கின்­றன. ISS, 78 புதுச்­செட்­டித்­தெரு கொழும்பு–13. www.kotahena.com 072 2000999.

  *****************************************************

  Computer classes for age Groups, Beginner to advanced Training in your Home or Office Social Media, Office, Graphic Designing, Hardware, Networking, Multimedia, etc.. and IT reacted works email, Networking , CCTV, Finger Print Computer repairs. “Info Tech Sys” 077 2804411, 071 7763564.

  *****************************************************

  2019-05-21 15:31:17

  கணனிக்கல்வி 19-05-2019