• விற்­ப­னை­க்கு 19-05-2019

  கோழிக்­குஞ்­சுகள் விற்­ப­னைக்­குண்டு. ஒரு (1) நாள் முதல் எட்டு (8) கிழமை வரை­யி­லான நாட்­டுக்­கோழி குஞ்­சுகள் விற்­ப­னைக்­குண்டு. Dimpula Patana. தொடர்­புக்கு: 077 2640331.

  *****************************************************

  வர­வேற்­பறை ஆச­னங்கள், உணவு, மேசை கதி­ரை­கள்­போன்­றன விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 077 3043236 / 0777 264500. 

  *****************************************************

  Avery Electronic Weigh Bridge விற்­ப­னைக்கு. 071 4477021 ,011 2930316.

  *****************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் பாவித்த TV 32”,Sofa, Bed, Table, Cooler, Speaker Set, Grinder, Washing Machine விற்­ப­னைக்கு. 075 7555066.

  *****************************************************

  பாவித்த Furnitures,  Dining Table, Chairs, Cupboards, Office Table, etc.. மற்றும் வீட்டில் பாவித்த பொருட்கள் விற்­ப­னைக்­குண்டு. பாமன்­கடை Eros Cinema க்கு அரு­கா­மையில். தொடர்­புக்கு: 077 7503950.

  *****************************************************

  2019-05-21 15:30:06

  விற்­ப­னை­க்கு 19-05-2019