• வைத்தியம் 05-05-2019

  கரப்பான், பாரிசவாதம், உடல் மெலிவு – பருமன், ஆனந்த வாயு, வெள்ளை ப்படுதல், கிரந்தி, சூதக வாயு, சளி, பாலியல் பிரச்சினை சிகிச்சைக்கு Dr. K. பாலசுப்பிரமணியம். தொலைபேசி: 076 2744488. வெள்ளவத்தை

  *****************************************************

  100 % Nature Treatment தலைமுடியுதிர்வு, பொடுகு, முகப்பரு, முகப்பரு அடை யாளம்,  முகக்கருமை, நிரந்தரமாக உரோ மமகற்றல், சொறியசிஸ், உடற்ப ருமனை குறைக்க,   கூட்ட (மூலிகை எண்ணெய் முறையில் கால், கை, இடுப்பு, முள்ளந்தண்டு வலிக்கு நிரந்தரத் தீர்வுண்டு) மாத விடாய், ஆண் மைக் குறைவுக்கும், உடலி லுள்ள அனைத்து நோய்களுக்கும் இலவச ஆலோசனையுடன் சிகிச்சைய ளிக்க ப்படும். No. 4C, 1 – 1/2 , Fussels Lane, Colombo – 06. Tel: 077 2160023.

  **********************************************************

  2019-05-09 17:10:10

  வைத்தியம் 05-05-2019