• கணனிக்கல்வி - 10-04-2016

    சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படை யிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ். கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை-வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வ தற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செட்டித்தெரு. கொட்-டாஞ்சேனை. 075 5123111. www.iss.lk  

    ***********************************************

    2016-04-11 15:10:44

    கணனிக்கல்வி - 10-04-2016