• வாகன விற்பனைக்கு 28-04-2019

  கொழும்பில் 16 ½ அடி நீளம் கொண்ட Freezer Track, Isuzu 2016, 10 ½ அடி நீளம் கொண்ட Canter, Crew Cab விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு 077 6210020,  077 9875108.

  ****************************************************

  TATA–407–EX2, 59000 KM Yom 2014. LL–Series and Dimo Batta ACE EX2, DAA– Series 59,000 KM Highest Offer. Both Aluminum Body. Registered. 077 6778207.

  ****************************************************

  2019-04-30 16:43:55

  வாகன விற்பனைக்கு 28-04-2019