• கடை விற்பனைக்கு 28-04-2019

    கொழும்பு – 11, போதி­ராஜ மாவத்­தையில் 100 அடி வீதியில் 14’ x 10’ அளவில் உள்ள கடை ஒன்று விற்­ப­னைக்கு. தையல் கடை அல்­லது சப்­பாத்து காலணி திருத்தும் கடைக்கு உகந்­தது. 077 2672108.

    **********************************************

    2019-04-30 16:42:33

    கடை விற்பனைக்கு 28-04-2019