• வீடு காணி தேவை - 10-04-2016

  2/3, அறை கொண்ட வீடு அபார்ட் மன்ட் கொழும்பு – 06, தெஹிவ ளையில் தேவை. 077 3434431.

  ***********************************************

  Colombo – 13, 14, 15, Wattala பிரதே சங்களில் வீடு, காணி வாங்குவதற்கு தேவை. தொடர்பு: 076 6802725.

  ***********************************************

  கொட்டாஞ்சேனை கொழும்பு 13இல் 2/3 பெட்ரூம் Appartment உடனடி கொள்வனவுக்கு தேவை. தொடர்பு 071 0212709, தரகர் வேண்டாம் உரிமையாளர் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளவும்.

  ***********************************************

  2016-04-11 14:58:31

  வீடு காணி தேவை - 10-04-2016