• கணனிக்கல்வி 24-03-2019

    சகல எம்­ப­சி­க­ளுக்­கு­மான வீசா விண்­ணப்­பப்­ப­டி­வங்கள் நிரப்­பிக்­கொ­டுக்­கப்­படும். தமிழ், ஆங்­கிலம், பிரெஞ், டொச், டச், இத்­தா­லியன், ஸ்பெனிஷ், போத்­துக்கீஸ், நோர்­வீ­ஜியன், டனிஷ், சுவிடிஷ் ஆகிய பாஷைகள் மொழி­பெ­யர்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். தொடர்­புக்கு: லீனஸ் செக்­கி­ற­ரே­றியல் சேர்­விசஸ். இல.15, 3வது மாடி, கொழும்பு கோல்ட் சென்ரர், கொழும்பு–11. Tel: 011 2344482/ 077 2251166/ 077 7986134. Email: linus1937@yahoo.com

    **********************************************

    2019-03-26 16:54:44

    கணனிக்கல்வி 24-03-2019