• வாகன விற்பனைக்கு 17-03-2019

  Nissan N16. Super Saloon. Full option ஜப்பான் HG xxxx கல்­கிசை. விலை– 18/75 தொடர்பு: 077 7368341.

  ************************************************

  டாடா பவுசர் (தண்ணீர்) 3200 கலன் LI–8XXX 2011, முதலாம் உரி­மை­யாளர், நல்ல நிலையில் உள்­ளது. 30 இலட்சம். தொடர்­புக்கு: 077 7931417.

   ************************************************

  TAFE 45D RA xxxx ஒரி­ஜினல் டிரைக்டர் விற்­ப­னைக்கு. 070 5347172.

  ************************************************

  Nissan Venet PA 9xxx 2002 Reg 2006. High roof, manual, Dual A/C, Adjustable Seat, R2 Engine. Camera, Alloy Wheel. வீட்­டுப்­பா­வனை. 26.25/=.077 9191544. 

  ************************************************

  சுசுகி நிவ் HJXXXX 2001 ஓட்டொ மூன்­றா­வது உரி­மை­யாளர், ஜப்பான், கறுப்பு நிறம், யெலோவீல். தொடர்­புக்கு: 071 2247087.

  ************************************************

  2019-03-21 16:50:39

  வாகன விற்பனைக்கு 17-03-2019