• கடை விற்பனைக்கு 17-03-2019

  கண்டி வீதிக்கு முகப்­பாக ஹொரன சந்­தியில் சகல வச­திகள் கொண்ட இரட்டை மாடி வர்த்­த­கக்­கட்­டடம். வெளி­நாடு செல்­வதால் உட­னடி விற்­ப­னைக்கு. 071 8899055.

  **********************************************************

  கொட்­ட­கலை பிர­தான வீதியில் மேபீல்ட் சந்­திக்கு அரு­கா­மையில் அமைக்­கப்­பட்­டி­ருக்கும் கடைத்­தொ­கு­தியில் 3 மாடி­க­ளுடன் கூடிய கட்­டடம் விற்­ப­னைக்­குண்டு. விலை 6,200,000/=. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 077 2079219, 071 2666016.

  **********************************************************

  2019-03-21 16:48:52

  கடை விற்பனைக்கு 17-03-2019