• கணனிக்கல்வி 10-03-2019

    சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும் SPOKEN ENGLISH உம் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்க முடியும். சர்­வ­தேச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சான்­றிதழ். கம்­பி­யூட்டர் துறையில் வேலை­வாய்ப்­பிற்கும் சுய­தொழில் செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும். ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய வகுப்­புகள் ஆரம்­ப­மா­கின்­றன. ISS,78, புதுச்­செட்­டித்­தெரு, கொழும்பு–13. www.kotahena.com 072 2000999.

    ***********************************************************

    2019-03-14 16:40:05

    கணனிக்கல்வி 10-03-2019