• கடை விற்பனைக்கு 03-03-2019

  கொழும்பு –11, போதி­ராஜ மாவத்தை, 100 அடி வீதியில் 14’ x 10’ அள­வி­லான கடை விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 077 2672108. 

  ***************************************************

  கடை விற்­ப­னைக்கு உண்டு. (22 பேர்ச்சஸ் – 2 + பரப்பு) யாழ் நகர் K.K.S. வீதியில் விசா­ல­மான கடை விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 4 களஞ்­சிய அறைகள், 3 தங்கும் அறைகள், கிணறு, 3 பேஸ் மின்­சாரம் மற்றும் பின் பாதை­வழி வச­தி­க­ளுடன் உண்டு. 077 7417525.

  ************************************************************

  2019-03-06 16:23:52

  கடை விற்பனைக்கு 03-03-2019