• விற்­ப­னை­க்கு 24-02-2019

  பாவித்த வீட்டுத் தள­பா­டங்கள் தேக்கு  அலு­மாரி கபினட், கட்டில், சாப்­பாட்டு மேசை ஆகி­யன உட­ன­டி­யாக விற்­ப­னைக்­குண்டு. தொடர்பு : 077 5839590.

  ***********************************************************

  நல்ல நிலையில் உள்ள Hall Set, Damro Plastic மேசை, நான்கு (4) கதி­ரைகள் உடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 072 7843743, 072 7724742. 

  ***********************************************************

  சில நாட்கள் பாவித்த Fridge ஒன்றும் Motor Bike இரண்டும் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தொடர்­புக்கு: 077 8492941. 

  ***********************************************************

  சீனாவில் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட  புதிய UV Coating Machine  விற்­ப­னைக்கு உண்டு.  24’’ விரிந்­தது.  உதி­ரிப்­பா­கங்­களும் உண்டு. அழைக்க  077 7268169.

  ***********************************************************

  வியா­பார நிலையம் விற்­ப­னைக்கு. நீர்­கொ­ழும்பு  பெரி­ய­முல்லை சமிக்ஞை விளக்­கிற்கு எதிரில்  வியா­பார நிலையம் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 077 2307674.

  ***********************************************************

  2019-02-28 16:55:50

  விற்­ப­னை­க்கு 24-02-2019