• கடை விற்பனைக்கு 17-02-2019

  மீகொடை பொரு­ளா­தார மத்­திய நிலை­யத்­திற்கு அருகில் 25 பேர்ச்­சஸில் உள்ள வியா­பார கட்­டடம் உட­னடி விற்­பனை. 076 3210968.

  ****************************************************

  விற்­ப­னைக்கு. பண்­டா­ர­நா­யக்க மாவத்­தையில் வர்த்­தக கட்­டடம் ஒன்று உட­னடி விற்­ப­னைக்கு உண்டு. ( Road  Facing) No Brokers. Tel: 077 4593569.

  ****************************************************

  வெள்­ள­வத்தை மெனிங் பிளேசில் 1.32 P இல் உள்ள இரு­மாடி வியா­பாரக் கட்­டிடம் விற்­ப­னைக்­குண்டு. 077 3297111, அல்­லது வாட­கைக்­குண்டு. 076 2480707.

  ****************************************************

  பத்­த­ர­முல்லை, கொஸ்­வத்த 10 பேர்ச்சஸ் 4 மாடி வியா­பார கட்­டடம் விற்­ப­னைக்கு. 6000 சதுர அடி, 6 வாகனம் நிறுத்தும் வசதி. 077 7621317, 071 4006768. 

  ****************************************************

  2019-02-20 16:59:07

  கடை விற்பனைக்கு 17-02-2019