• மணமக்கள் தேவை 27-01-2019

  பூரில் Mechanical Engineer ஆக தொழில் புரியும் 30 வய­து­டைய விசாகம் 1ம் பாதம் நட்­சத்­திரம் செவ்வாய் 4 இல் உள்ள மண­ம­க­னுக்கும் –27 வய­து­டைய Pharmacist – பூராடம் நட்­சத்­திரம் செவ்வாய் 2 இல் உள்ள மண­ம­க­ளுக்கும் தகுந்த மண­மக்கள் தேவை – தொடர்பு: 077 3144861 அல்­லது 077 6691268.

  ****************************************************

  கொழும்பு 1979 R.C விவா­க­ரத்­தான Italy மண­ம­க­னுக்கு (குழந்தை அற்ற) குண­மான மண­மகள் தேவை. 1994 R.C. Australia வில் படிக்கும் மண­ம­க­ளுக்கு, Singapore, Canada, Australia P.R.மண­ம­கனை எதிர்­பார்க்­கிறோம். 077 1756962.

  *****************************************************

  2019-01-31 17:03:15

  மணமக்கள் தேவை 27-01-2019