• வீடு காணி தேவை 20-01-2019

  கொழும்பு– 5, நாரா­ஹேன்­பிட்டி, Anderson Flats அல்­லது Similar Scheme–2 Apartment, ல்  வாட­கைக்கு, குத்­த­கைக்கு அல்­லது வாங்­கு­வ­தற்கு உட­ன­டி­யாக தேவை. 077 5433901 demuniabey@gmail.com

  *********************************************************

  கட்­டிடம் தேவை. மட்­டக்­குளி, முகத்­து­வாரம் சூழ உள்ள பகு­தியில் ஆயுர்­வேத மருத்­துவ நிலையம் தொடங்­கு­வ­தற்கு கட்­டடம் தேவை. தொடர்பு: 078 3285940.

  **********************************************************

  2019-01-23 16:19:16

  வீடு காணி தேவை 20-01-2019