• வாடகைக்கு தேவை - 03-04-2016

  கண்டி Town இல் இருந்து 5 km தூரத்திற்குள் சகல வசதிகளையும் கொண்ட சிறிய வீடு அல்லது அனெ க்ஸ் சிறிய குடும்பத்திற்கு வாடகைக்கு தேவை. தொடர்புக்கு: 077 9335057. 

  ***********************************************

  வெள்ளவத்தையில் அல்லது பம்ப லப்பிட்டியில் அமைதியான சூழலில் இரண்டு படுக்கை அறைகள் கொண்ட வீடு ஒன்று வாடகைக்குத் தேவை. தொடர்புக்கு: 0777 714291. 

  ***********************************************

  கொழும்பில் சகல வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு வீடு வாடகைக்கு தேவை. காலி வீதிக்கு அருகாமையில் விரும்ப த்தக்கது. 077 1978000, 0777 876461. info@chambertourism.lk 

  ***********************************************

  வெள்ளவத்தையில் சிறிய குடும்ப த்துக்கு வீடு வாடகைக்குத் தேவை. Tel. 077 3728864, 0777 176532. 

  ***********************************************

  இளைப்பாறிய தம்பதிகளுக்கு Colombo 5, வெள்ளவத்தை, கொட்டாஞ்சேனை, தெஹிவளை பகுதியில் 2 Bedrooms தரையுடன் வீடு அல்லது தொடர்மாடிமனையில் (with Lift) சகல வசதிகளுடன் வாடகை Rs. 30– 35 தளபாடங்களற்ற வீடு விரும்பத்தக்கது. தொடர்புகளுக்கு: 011 2589940, 0777 308735. 

  ***********************************************

  வெள்ளவத்தை / பம்பலப்பிட்டி / near to Galle Road இல் தமிழ் குடும்பத்திற்கு வீடு வாடகைக்கு தேவை. Please Contact: 071 8628368.

  ***********************************************

  இரண்டு அறைகளுடன் வீடு வாடகைக்கு தேவை. பம்பலப்பிட்டி, வெள்ளவத்தையில். (25000 – 30000 வரை) தொடர்பு: 077 6678906, 011 2553297. (தரகர் வேண்டாம்).

  ***********************************************

  2016-04-04 15:01:16

  வாடகைக்கு தேவை - 03-04-2016

logo