• தையல்/அழ­குக்­கலை 16-12-2018

  கொழும்பு– கொட்­டாஞ்­சே­னையில் இயங்­கி­வரும் தையல் நிலை­யத்­திற்கு சாரி, பிளவுஷ், சல்வார் தைக்கத் தெரிந்த ஆண், பெண் இரு­பா­லாரும் தேவை. தொடர்­புக்கு: 077 5444955.

  ************************************************

  பம்­ப­லப்­பிட்­டியில் பிர­பல நிறு­வனம் ஒன்­றிற்கு திற­மை­யாக Coat தைக்­கக்­கூ­டிய தையற்­கா­ரர்கள் தேவை. உயர் சம்­பளம் வழங்­கப்­படும். 077 3867207 / 076 6738358.

  ************************************************

  Suit, Shirt,  காற்­சட்டை தைப்­ப­வர்கள்  தேவை. டுப்­லி­கேஷன்  வீதி,  கொழும்பு–03.  தொடர்பு: 077 7300460/ 072 7300460.

  ************************************************

  சேட், டவுசர் தைப்­ப­தற்கு  அனு­ப­வ­முள்­ள­வர்கள் தேவை.  டவுசர்  மட்டும்  தைக்க  தெரிந்­த­வர்கள் விரும்­பத்­தக்­கது. தொடர்பு: 077 2205460/075 4433834. (உட­ன­டி­யாகத் தேவை) 

  ************************************************

  பது­ளையில் இயங்­கி­வரும் பிர­பல அழ­குக்­கலை நிலை­யத்­திற்கு (அனு­பவம் உள்­ள­வர்கள்/இல்­லா­த­வர்கள்) Hair dresser/Beautician தேவை. அழ­குக்­க­லையில் ஆர்­வ­முள்­ள­வர்கள் விண்­ணப்­பிக்­கலாம். முழு பயிற்சி வழங்­கப்­பட்டு வேலை வாய்ப்பு வழங்­கப்­படும். தொடர்பு 077 4063319, 055 5704740.

  ************************************************

  கொட்­டாஞ்­சேனை சங்­க­மித்த மாவத்­தையில் உள்ள Salon Manoja க்கு அனு­ப­வ­முள்ள/ அனு­ப­வ­மற்ற அழகுக் கலை நிபு­ணர்கள்  (Beautician) உட­னடி தேவை. தொடர்பு: 077 2395354/072 8263745.

  ************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் உள்ள தையல் நிலை­யத்­திற்கு நன்கு சாரி­பி­ளவுஸ், சல்வார் தைக்கக் கூடி­ய­வர்­களும் Helpers உம் உட­ன­டி­யாக தேவை. தங்­கு­மிட வச­தி­யுண்டு.  077 7779184,  077 7240677.

  ************************************************

  2018-12-17 16:36:38

  தையல்/அழ­குக்­கலை 16-12-2018