• பழுதுபார்த்தல் 28-10-2018

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ****************************************************************************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும், காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும், துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ****************************************************************************************************************

  TV, LCD, LED TV, 3 D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம் துரி­த­சேவை) (அருள்) Wellawatte. 077 6625944.

  ****************************************************************************************************************

  TV, DVD, Washing machine, Fridge, Micro wawe, Four Burner, Gas cooker, Rice cooker, Fan, Spray painting என்­பன வீட்­டுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். 077 0175953. 

  ****************************************************************************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள், (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க-­ளுக்கு வந்து துரி­த­மாகத் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்-­ணாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) இல.104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  ****************************************************************************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்­படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, W7, W10 Virus Guard) Installation, 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். Computer & Laptops for sale. (1 year warranty) ரூபன்: 072 9958888. R.e.g.w/ T/I/9722.

  ****************************************************************************************************************

  TV, LCD, LED, TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை­ய­லறை, இலத்­தி­ர­னியல், மின்­னியல் உப­க­ர­ணங்கள் வீட்­டுக்கு வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ****************************************************************************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geography, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442. 

  ****************************************************************************************************************

  LED TV, Smart TV, 4K HiFi Blu–ray, Micro oven, Washing machine ஆகி­யன வெள்­ள­வத்தை, வத்­தளை, கொட்­டாஞ்­சேனை, சொய்­சா­புர உட்­பட சகல இடங்­க­ளுக்கும் நேர­டி­யாக வந்து உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். எம்­மிடம் புதிய தொழில்­நுட்பம் உண்டு. (Ravi 077 8196095 பம்­ப­லப்­பிட்டி) 

  ****************************************************************************************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்தி கொடுக்­கப்­படும். Hardware, Software, Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Installation. 1000/=- மட்­டுமே. (No visiting/ extra charge) Kumar: 077 2906492, 077 0466286.

  ****************************************************************************************************************

  LED TV, OLED TV, QLED TV, Smart TV, 4K, Microwave, Washing Machine போன்ற இலத்­தி­ர­னியல் உப­க­ர­ணங்கள் வெள்­ள­வத்­தையில் 20 வருட அனு­ப­வ­முள்­ள­வரால் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். Ragu Tech, No.9, Hampden Lane, Wellawatte. T.P: 077 9911389.

  ****************************************************************************************************************

  2018-10-31 15:04:46

  பழுதுபார்த்தல் 28-10-2018