• பழுதுபார்த்தல் 21-10-2018

  T.V., DVD, Washing Machine, Fridge, Micro wave, Four Burner, Gas Cooker, Rice Cooker, Fan, Spraying Paint என்­பன வீட்­டுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். 077 0175953.

  ************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும், காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும், துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ************************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்தி கொடுக்­கப்­படும். Hardware, Software, Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Installation. 1000/=- மட்­டுமே. (No visiting/ extra charge) Kumar: 077 2906492, 077 0466286.

  ************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geography, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442. 

  ************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள், (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து துரி­த­மாகத் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்­ணாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) இல.104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  ************************************************

  Any Brand of Automatic, Manual, Top load, Washing Machine, Water Pump, Fridge என்­பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்­படும். மட்­டக்­குளி, Wattala, கொட்­டாஞ்­சேனை. 077 7472201. வெள்­ள­வத்தை, தெஹி­வளை, பம்­ப­லப்­பிட்டி. (Sasi) 077 9220271.

  ************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, சக­ல­வி­த­மான TV களும் Laptop fridge, Micro oven போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்­களும் வீட்­டிற்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். சக­ல­வி­த­மான LED/ LCD Parts எம்­மிடம் உண்டு. With Warranty (Around Colombo area only) R. Jude sarvananthan. 075 2302625. புதிய/ பழைய TV கள் விற்­ப­னைக்கு. 

  ************************************************

  Amal Electrical and Construction சக­ல­வி­த­மான கட்­டட திருத்த வேலைகள், மின்­சார உப­க­ர­ணங்கள் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் செய்து தரப்­படும். தொடர்பு: 077 8408260/ 077 2739327. M.Amalan (Ramesh) 

  ************************************************

  உங்கள் எல்லா வகை­யான (தையல்) இயந்­தி­ரங்­களும் உங்­க­ளது வீடுகள் or நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு வந்து உத்­த­ர­வா­தத்­தோடு திருத்தித் தரப்­படும். (Screen Printing செய்து தரப்­படும்) AR ஆனந்த். 072 9508248.

  ************************************************

  2018-10-22 17:04:01

  பழுதுபார்த்தல் 21-10-2018