• டிரைவிங் 07-10-2018

  வெள்­ள­வத்­தையில் விஜ­ய­த­ச­மியை முன்­னிட்டு 10% கழி­வுடன் (12,000/=) யாழ். மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் பயிற்­சி­ய­ளித்து இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்து தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

  ************************************************

  Chandran Learners கொ-ழும்பு சுற்­று­வட்­டா­ரத்தில் வசிக்கும் உங்­க­ளது வீட்­டிற்கோ அல்­லது வேலைத்­த­ளத்­திற்கோ வந்து உங்­களின் வச­தி­யான நேரத்­திற்­கேற்ப மும்­மொ­ழி­க­ளிலும் பேசக்­கூ­டிய அனு­ப­வ­மிக்க பயிற்­றுநர் மூலம் பயிற்சி அளித்து சாரதி அனு­ம­திப்­பத்­திரம் பெற்­றுத்­த­ரப்­படும். தொடர்பு : Chandran Master. 077 9951175, 011 5783667.

  ************************************************

  2018-10-10 16:41:38

  டிரைவிங் 07-10-2018