• பழுதுபார்த்தல் - 27-03-2016

  TV, LCD, LED 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LCD, LED Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) அருள் (Wellawatte) Tel: 077 6625944 

  ********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587, 0788881691. (Wellawatte)

  ********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee. Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ********************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray, Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ********************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்­து­த­ரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  ********************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக்கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741,  0112360559.

  ********************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா-­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Hard ware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  ********************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தி தரப்படும். AR. ஆனந்த். 072 9508248.

  ********************************************

  Computer and Laptop Repair  உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S installation, virus Guard, Skype,  Photoshop, Office, Game install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. உங்கள் கணனி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே  பணம் அறவிடப்படும். No visiting charge, Kumar 0772906492 

  ********************************************

  எல்லாவிதமான  குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges),  சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine)  ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electornics)  ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு, 13, Tel 2388247, 0722199334

  ********************************************

  TV, LED, LCD, Smart TV, Micro Oven, Washing Machine, Hifi Set, DVD ஆகிய சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் எல்லா இடங்களுக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Samsung, LG, Sony, Panasonic, LED, LCD, Original Parts எம்மிடமுண்டு) 077 8196095. Ravi, Dehiwela.

  ********************************************

  2016-03-28 12:55:35

  பழுதுபார்த்தல் - 27-03-2016