• டிரைவிங் 16-09-2018

  வெள்­ள­வத்­தையில் A/L 2018 பரீட்­சைக்குத் தோற்­றிய மாண­வர்­க­ளுக்கு 10% கழி­வுடன்  (12000/=) யாழ் மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் பயிற்­சி­ய­ளித்து (12000/=) இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved)  25, Ramakrisha Road, Wellawatte. 077 7355605. 011 7215050.

  ***************************************************

  அரச அனு­ம­திப்­பெற்ற போத­னா­சி­ரி­யர்கள் உங்கள் வீட்­டிற்கு, வேலைத்­த­ளத்­திற்கு வந்து வாகன பயிற்சி வழங்­குவர். பெண்­க­ளுக்கு பெண் போத­னா­சி­ரி­யர்கள், டெக்சி, சார­தி­க­ளுக்கு விசேட பயிற்சி. உங்கள் மோட்டார் வாக­னத்­துக்கு மாதத்­துக்கு ஒரு இலட்சம் மேல் வரு­மானம். P.மலவி, 363, நாண­யக்­கார மாவத்தை, இரா­ஜ­கி­ரிய. 071 2219198, 076 3721212. 

  ***************************************************

  2018-09-17 16:38:08

  டிரைவிங் 16-09-2018