• வாடகைக்கு தேவை 09-09-2018

  நாவல வெள்­ள­வத்தை, கிரு­லப்­பனை ஆகிய இடங்­க­ளுக்கு அருகில் பெண் ஒரு­வ­ருக்கு பாது­காப்­பான Annex தேவை. (18,000/=– 20,000/=). 077 1819850. 

  *****************************************************

  ஊறணி, பிள்­ளை­யா­ரடி, தன்­னா­முனை, மட்­டக்­க­ளப்பு போன்ற பகு­தி­களில் வீடொன்று வாட­கைக்குத் தேவை. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 077 2868088. 

  *****************************************************

  வாட­கைக்கு தேவை. கொஹு­வளை, துட்­டு­கெ­முனு வீதி மற்றும் அதன் சுற்­றுப்­பு­ரத்தில் அலு­வ­லக இடம் வாட­கைக்கு தேவை. சகல வச­திகள் கொண்ட ஒரு அறை­யுள்ள வீடொன்றும் பர­வா­யில்லை. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 075 8676196, 075 6611111. 

  *****************************************************

  2018-09-12 16:45:53

  வாடகைக்கு தேவை 09-09-2018

logo