• கணனிக்கல்வி 02-09-2018

  சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும் Spoken English உம் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்க முடியும். சர்­வ­தேச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சான்­றிதழ், கம்­பி­யூட்டர் துறையில் வேலை-­வாய்ப்­பிற்கும், சுய­தொழில் செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும். ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய வகுப்­புகள் ஆரம்­ப­மா­கின்­றன. ISS, 78, புதுச்­செட்­டித்­தெரு, கொழும்பு13.  www.kotahena.com 075 5123111.

  ***********************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் Mobile Phone Repairing Course, CCTV Course ஞாயிற்­றுக்­கி­ழ­மை­களில் முழு­மை­யான பயிற்­சி­யுடன் சான்­றி­தழும் வழங்க ப்படும். mobi.tech.lk Tel. 077 7852840, 077 2059255. 

  ***********************************************

  2018-09-04 16:56:03

  கணனிக்கல்வி 02-09-2018