• பழுதுபார்த்தல் 26-08-2018

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும், துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு---­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ****************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ****************************************************

  Any Brand of Automatic, Manual, Top load, Washing Machine, Water Pumb, Fridge என்-­பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்­படும். மட்­டக்­குளி, Wattala, கொட்-­டாஞ்­சேனை. 077 7472201 வெள்­ள­வத்தை, தெஹி­வளை, பம்­ப­லப்­பிட்டி. (Sasi ) 077 9220271.

  ****************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges)சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள் ( TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து துரி­த­மாகத் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்­ணாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) இல.104/ 37, சங்­க­மித்­த­மா­வத்தை, கொழும்பு–13 Tel. 011 2388247, 072 2199334.     

  ****************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker  மற்றும் சமை­ய­லறை, இலத்­தி­ர­னியல், மின்­னியல் உப­க­ர­ணங்கள் வீட்­டுக்கு வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691 Wellawatte.

  ****************************************************

  உங்­க­ளது எல்­லா­வ­கை­யான தையல் இயந்­தி­ரங்­களும் உங்­க­ளது வீடுகள்  or நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு வந்து உத்­த­ர­வா­தத்­தோடு திருத்­தித்­த­ரப்­படும் ( Screen printing) செய்­து­த­ரப்­படும். AR.ஆனந்த். 072 9508248.

  ****************************************************

  TV, LED TV, SMART  TV, 4K OLED TV ,Washing Machine உட்­பட சகல வீட்டு மின் உப­க­ர­ணங்­களும் கொழும்பில் எல்லா இடங்­க­ளுக்கும், நேர­டி­யாக வந்து துரி­த­மாகத் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (Samsung, LG, Sony, உட்­பட சகல LED, SMART  Original parts  எம்­மிடம் உண்டு. எம்­மிடம் புதிய Bug  தொழில்­நுட்பம் உண்டு) ரவி: 077 8196095 Wellawatte, Bambalapity).

  ****************************************************

  Sun TV, KTV, Vijay TV, Satellite Connections புதிய இணைப்­புகள், திருத்த வேலைகள், Recharge களும் செய்து தரப்­படும். மற்றும் வயரிங், பிளம்பிங், TV, Repair போன்­றன பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். Krishna. 077 6119413, 071 4690396. 

  ****************************************************

  Computer/ Laptop, CCTV Repairing Service. உங்­க­ளு­டைய காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வீட்­டிற்கும் வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். Hardware, Software, O/S, Installation (ADSL Recovery) அனைத்து Software Installation செய்து தரப்­படும். கணினி பழுது பார்க்க 1000/= மட்­டுமே. 077 6539954. (Mohan)

  ****************************************************

  2018-08-29 16:35:13

  பழுதுபார்த்தல் 26-08-2018