• டிரைவிங் 22-07-2018

    வெள்­ள­வத்­தையில் யாழ் மிகத் திற­மை­யான  பயிற்­று­னரால் பயிற்­சி­ய­ளித்து (12,000/=)இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும்.  Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

    ***********************************************

    2018-07-24 16:31:45

    டிரைவிங் 22-07-2018