• கடை விற்பனைக்கு 22-07-2018

    கொலன்­னாவ பிர­தான வீதியில் (Lauges) சுப்பர் மார்கட் எதிரில் எந்­த­வொரு வியா­பா­ரத்­திற்கும் உகந்த இடம் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தொடர்பு: 2572582 / 077 7195844.

    **********************************************

    2018-07-24 16:26:49

    கடை விற்பனைக்கு 22-07-2018