• சேவை 15-07-2018

  Vijaya Service எமது சேவை­யி­னு­டாக (VVIP) (மிக­மிக மரி­யா­தைக்­கு­ரிய வீட்டு உரி­மை­யா­ளர்­களின் வீடு­களில் வேலை­செய்த அனு­ப­வ­முள்ள) ‘பணிப்பெண்’ House Maids, Baby Sitters, Daily Comers, Gardeners, Cooks, (Male, Female) Room Boys, House Boys, Drivers, Watchers, Kitchen Helpers போன்ற சகல வேலை­யாட்­க­ளையும் மிக நேர்த்­தி­யான முறை­யிலும் உங்கள் விருப்­பத்­திற்­கேற்ப பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். (மிகக்­கு­றைந்த விலையில்) ஒரு வருட உத்­த­ர­வாதம். R.K. Vijaya Service, Wellawatte. 077 8284674, 077 7817793, 011 4386800. Kavinesh.

  ********************************************

  கடந்த 10 வரு­ட­கா­ல­மாக நாடு பூரா­க­வுள்ள எமது கிளை­க­ளி­னு­டாக, உங்­க­ளுக்குத் தேவை­யான அனைத்து வித­மான வேலை­யாட்­களை உடன் பெறலாம். வீட்­டுப்­ப­ணிப்­பெண்கள் ( House Maids, Drivers, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers) இவ்­வ­னை­வ­ருக்கும் வய­தெல்லை 20 – 60. அத்­துடன் 1 வருட உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் 3 Replacement முறை யில் பெற்­றுக்­கொள்­ளலாம். Branches Colombo: 011 5882001, Kandy: 081 5634880, Negombo: 031 5676004. Mr. Dinesh: 075 9744583.

  ********************************************

  இப்­பொ­ழுது Dehiwela இல் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்ள எமது சேவையின் ஊடாக அனைத்து வித­மான ஆண் வேலை­யாட்­க­ளையும் 2 வருட உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் Reasonable rate இற்கு .உடன் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். Drivers, Gardeners, Attendants, Cooks, Factory Helpers, Office Boys, Room Boys, Daily Comers. (8–5) Contact: 072 7944584/ 011 4348997.

  ********************************************

  Kandy யின் ஆரம்­பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்­க­ளுக்குத் தேவை­யான அனைத்­து­வி­த­மான வேலை­யாட்­களை மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒரு வரு­ட­கால உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்­பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male/ Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers) Kundasala Road, Kandy. 081 5636012/ 076 7378503.

  ********************************************

  Negombo பிர­தே­சத்தில் சக­ல­வி­த­மான வேலை­யாட்­களை ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்­பெண்கள் (House maids/ Drivers/ Male/ Female Cooks/ Couples/ Gardeners/ House Boys/ Room Boys/ Baby Sitters/ Attendants/ Daily Comers) இவ்­வ­னை­வ­ருக்கும் 2 வரு­ட­கால உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் 3 Replacement பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914, 075 9600233.

  ********************************************

  இப்­பொ­ழுது தெஹி­வளைப் பிர­தே­சத்தில் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்­க­ளுக்குத் தேவை­யான வேலை­யாட்­களைப் பெறலாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்­கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids) வீட்டுப் பணிப்­பெண்கள், Drivers, Male, Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room Boys, House Boys, Daily Comers இவ்­வ­னை­வ­ருக்கும் 2 வரு­ட­கால உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் 3 Replacement பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். No.17 C, Hathbodiya  Lane, Saranangara Road, Dehiwela. 011 5288919, 077 8144404.

  ********************************************

  VIP Service கொழும்பின் பல கிளை­களைக் கொண்ட நீண்­ட­கா­ல­மாக சேவை செய்து கொண்­டி­ருக்கும் எங்­க­ளது நிறு­வ­னத்­தி­னூ­டாக உங்­க­ளுக்கு ஏற்ற வகை­யான வேலை­யாட்­களைத் தேர்ந்­தெ­டுக்க முடியும். House Maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boys, Cooks, நோயாளர் பரா­ம­ரிப்­பா­ளர்கள், காலை வந்து மாலை செல்­லக்­கூ­டி­ய­வர்கள், Couples. இவ்­வ­னை­வ­ரையும் 2 வரு­ட­கால உத்­த­ர­வா­தத்-­துடன் மிகக்­கு­றைந்த விலையில் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். Government Registered.  தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 072 7944586, 011 5299302.

  ********************************************

  24 hours Cab Service and rent a Car. Good Condition Vehicle without Driver. Daily and monthly Basics. KDH Van, Priyos Hybrid Car, Nano Car and House Moving Lorry, Airport up and down Reasonable Price for long trip Hires. உங்­களின் வீட்­டுத்­த­ள­பா­டங்­களை மிகக் குறைந்த விலையில் Transport செய்­து­கொள்ள முடியும். Contact Lucky Cab. 011 5882001, 072 7944583.

  ********************************************

  மும்­மொ­ழி­க­ளிலும் Type setting, சகல வித­மான Graphics Designing வேலை­க­ளுக்கும் ஆங்­கி­லத்­தி­லி­ருந்து தமி­ழுக்கு மொழி­பெ­யர்த்தல், Mug Printing, CD/ DVD Writing சேவை­க­ளுக்கும் அழைக்­கவும். 076 5848813.

  ********************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில்  Delmen  Hospital அருகில் உள்ள   வீடோன்றில்   பெண்கள்  தங்­கு­வ­தற்­கான  அறை வாட­கைக்கு உண்டு. பாது­காப்­பான இடம்,  விப­ரங்­க­ளுக்கு: 077 4458977, 072 2581648 இலக்­கங்­க­ளுடன்  தொடர்­பு­கொள்­ளவும்.

  ********************************************

  “ABC Manpower Workers Supplyers வீட்­டுப்­ப­ணிப்­பெண்கள்/ Cooks Male, Female/ Labourers/ Attendants/ Couples Workers/ Gardeners/ Baby sitters/ Meson/ Painters/ House Boys/ Sales Mans (Daily comers, Office Workers, Cleaners, Helper) Drivers/ Room Boys, Carpenters/ Plumper/ (Foreign Experience House Maids, Cleaners, Baby sitters 8 to 5 Works) அனு­ப­வ­முள்ள நம்­பிக்கை உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் மலை­யகம், வட­கி­ழக்கு, கொழும்பு பிர­தே­சங்­களில் இருந்து Tamil, Muslim, Sinhala வேலை­யாட்­களை 18 மாத கால உத்­த­ர­வா­தத்­துடன், 4 Replacement அடிப்­ப­டையில் அரச அங்­கீ­காரம் பெற்ற எமது சிறந்த சேவை­யூ­டாக உடன் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். Mr. Ranjan, No.66/3, Negombo Road, Wattala. 077 1711915, 011 2982554. 

  ********************************************

  Chartered Accountants, Book, Keeping, Final Accounts, NBT/UAT, Audit நம்­பிக்­கை­யாக தயா­ரிக்­கப்­படும். Income Tax பிரச்­சி­னைகள்  இல­கு­வாக தீர்வு  காணப்­படும்.  071 2365555.

  ********************************************

  We Care Elders Home முதியோர் ஊன­முற்றோர் மன­நிலை பாதிக்­கப்­பட்டோர்  ஆகி­யோரை  வைத்­தியர், தாதியர்  வச­தி­யுடன்  பரா­ம­ரிக்­கப்­படும். அத்­துடன்   Home Nursing  வச­தியும் உண்டு. 077 7568349.

  ********************************************

  ஆண்­க­ளுக்கு  அழ­குக்­க­லைகள்   சம்­பந்­தப்­பட்ட அனைத்­துக்கும்  தொடர்பு  கொள்ள வேண்­டி­யது.  Mega Beauty Care, No, 4 Collingwood  Place,  Colombo–06. 2364229/071 4543703.

  ********************************************

  உங்கள்  இணை­யத்­தள வரு­கை­யா­ளர்­களின்  எண்­ணிக்­கையை  அதி­க­ரிக்க  விப­ரங்­க­ளுக்கும், பகிர்ந்து  கொள்­வ­தற்கும். www.tamilus.com. பாருங்கள். 

  ********************************************

  Wattala, Dharshana Local Manpower Service அரச அங்­கீ­காரம் பெற்ற 10 வரு­ட­கால அனு­ப­வ­மிக்க உங்கள் எதிர்­பார்ப்­பிற்கு ஏற்ற (Tamil, Muslim, Sinhala) Housemaids, Drivers, Gardener, Security, Couples, Office Boys, House Boys என சகல பிரி­விலும் தகுந்த நம்­பிக்கை உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் எமது முழு பொறுப்பின் கீழ் வேலை­யாட்கள் எம்­மி­ட­மி­ருந்து உடன் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். 011 5783667, 077 951175, 071 1978009, 075 3951175, 011 5811812, 011 5811813.

  ********************************************

  நீங்கள் வேலை தேடி எங்கும் அலையத் தேவை­யில்லை. உள்­நாட்டு, வெளி­நாட்டு அனைத்­து­வி­த­மான வேலை­க­ளையும் ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் உட­ன­டி­யாக பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். சமுகம் தரும் நாளி­லேயே வேலையில் அமர்த்­தப்­ப­டு­வீர்கள். தம்­ப­தி­க­ளா­கவோ, குழுக்­க­ளா­கவோ இணைந்­து­கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்­பெண்கள், சார­திகள், சமை­யற்­கா­ரர்கள், காவ­லா­ளிகள், பூந்­தோட்­டக்­காரர், காரி­யா­லய உத்­தி­யோ­கத்தர், கூலி வேலை­யாட்கள், நோயாளி பரா­ம­ரிப்போர், குழந்தை பரா­ம­ரிப்போர் போன்ற அனைத்­து­வி­த­மான வேலை­க­ளையும் முற்­றிலும் இல­வ­ச­மாக, ஒரே கூரை­யின கீழ் பெற்­றுக்­கொள்ள இன்றே நாடுங்கள்! பதி­வு­க­ளுக்கு முந்­துங்கள்! (வேலைக்­காக அழைத்து வரு­ப­வர்­க­ளுக்கு தலா 5000 ரூபா வழங்­கப்­படும்) 075 5544152. 

  *******************************************

  Dish TV, Video con, Sun direct, TATA Sky போன்ற Satellite Antenna க்களுக்கு மலி­வான விலையில் உட­னடி Recharge செய்து தரப்­படும். புதிய இணைப்­புகள் மற்றும் திருத்த வேலைகள் உடன் செய்து தரப்­படும். (கொடுப்­ப­ன­வுகள் உங்கள் வீட்­டி-­லேயே வந்து ஏற்­றுக்­கொள்­ளப்­படும்) அழை­யுங்கள்: RB Sat. 076 6625979.

  ********************************************

  வெள்­ள­வத்தை, தெஹி­வளை, கல்­கிசை, ரத்­ம­லான, அத்­தி­டிய, களு­போ­வில, கிரு­லப்­பனை போன்ற பகு­தி­களில் வீடுகள் மற்றும் காணிகள் விற்­ப­னைக்கு . நியா­ய­மான விலையில். தொடர்பு: 077 5407777.

  ********************************************

  2018-07-17 16:23:49

  சேவை 15-07-2018