• பழுதுபார்த்தல் 27-05-2018

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்). 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ****************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரை வாகவும், துல்லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ****************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதன ப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ****************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Four Burner, Gas Cooker, Fan, House Wearing, Spray Painting என்பன வந்-துசெய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ****************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெ ட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள். உங்கள் வீடு களுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்தி க்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electro nics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334. 

  ****************************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரிதசேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944.

  ****************************************************

  வீட்டு வயரிங், தண்ணீர் மோட்டார், Fan ரிப்பேரிங், தண்ணீர் பைப் ரிப்பேரிங், பெயின்டிங் சகலவிதமான வேலைகளும் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். Tel: 077 8344335, 077 2032142. 

  ****************************************************

  Computer / Laptop Repair வீடு/ காரியாலயத்திற்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும்.  Computer Format, Office, Photoshop, Virus Guard போன்ற அனைத்து Soft ware Install– 075 7474663.

  ****************************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hard ware Problems, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Google chrome, Internet, VIC Player, Skype, Game Install செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 800/= மட்டுமே. மேலதிகமாக எந்தவிதக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் Computer திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். 800/=- Only. (No any Visiting Charge), (No any Extra Charge). 077 2906492.

  ****************************************************

  LED TV, Smart TV, Micro Oven, Washing Machine, உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும், வத்தளை, கொட்டாஞ்சேனை, சொ ய்சாபுரம் உட்பட கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் துரிதமாகத் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Ravi: 077 8196095. wellawatte, Bampalapitiya)

  ****************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium, Water tank, கூரை வேலை கள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan. 077 8408260, 077 2739327.

  ****************************************************

  Any brand of Automatic, Manual Top load, Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித்தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 0777 472201. வெள்ளவத்தை, தெஹி வளை, பம்பலப்பிட்டி. (Sasi) 077 9220271.

  ****************************************************

  2018-05-30 16:20:43

  பழுதுபார்த்தல் 27-05-2018