• பழுதுபார்த்தல் 20-05-2018

  Sun TV, KTV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, ZeeTamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  **********************************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, W7, W10, Virus Guard) Installation 850/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன்:- 072 9958888. (No travelling Charges). 

  **********************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களு க்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனை க்கு உண்டு. No.77 G, Manning Place, Wella watte. 077 3355088, 071 7236741, 011 236 0559.

  **********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77 G, Manning  Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  **********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்க ப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881 691. Wellawatte.

  **********************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரிதசேவை). (அருள்) Wella watte. 077 6625944.

  **********************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணினி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். எல்லா விதமான பழுதுகளுக்கும் 1000/= மட் டுமே. Core2duo Computer Machine full set (Monitor, Keyboard, Mouse, speaker) Price 13000/= only. Kumar– 077 2906492.

  **********************************************

  Any brand of Automatic, Manual top load Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித்தரப்படும். மட்டக்குளி, Wat tala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472 201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப் பிட்டி. (Sasi) 077 9220271.

  **********************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium கூரை வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு). M.Amalan. 077 840 8260, 077 2739327.

  **********************************************

  2018-05-22 16:34:30

  பழுதுபார்த்தல் 20-05-2018