• வீடு காணி தேவை 20-05-2018

  அறைகள் தளபாடங்களுடன் கூடிய ஒரு வாடி வீடு/ வீடு தேவை. தொடர்புகளுக்கு: 077 7001511. 

  *******************************************************

  Havelock அல்லது Park Road களில் 3 அறை வீடு. Flats, Hot water, Lift, Two Car parks For A Professional Couple. 075 2839583. 

  *******************************************************

  கொழும்பில் சூழ உள்ள Peliyagoda, Dehiwela, Borella பகுதியில் 15 பேர் or 10 பேர் தங்கக்கூடிய வீடு தேவை. 077 6125145, 076 8245878.

  *******************************************************

  இரண்டு சீனியர் மெனேஜர்மார்க்கு வீடு தேவை. குறைந்தது ஒன்று/ இரண்டு அறைகள், இணைந்த குளியலறை, சமைய லறை மற்றும் ஹோலுடன் கார் பார்க் தனியான நுழைவாயிலுடன் கௌரவமான அமைதியான இடமாக இருக்கவேண்டும். கொட்டாஞ்சேனை, மட்டக்குளி, வத் தளை, பொரளை அல்லது களனி, கொட்டாஞ் சேனைக்கு அண்மையான பிரதேசங்கள் விரு ம்பத்தக்கது. 077 7702415.

  *******************************************************

  Kotahena வில்  2, 3 அறை வீடு கொண்ட Apartment வீடு தேவை. தொடர்பு: 071 6905112, 011 2386699.

  *******************************************************

  2018-05-22 16:17:10

  வீடு காணி தேவை 20-05-2018