• பழுதுபார்த்தல் 13-05-2018

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installati ons வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ***************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning  Place, Wella watte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ***************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னி யல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத் மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wella watte.

  ***************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing Service உங்களுடைய காரியாலயங்களுக்கும் வீட்டி ற்கும் வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்ப டும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். கணினி பழுதுபார்க்க 1000/=  மட்டுமே. 077 653 9954 (Mohan).

  ***************************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப் படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணினி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். எல்லாவிதமான பழுதுகளு க்கும் 1000/= மட்டுமே. Core2duo Computer Machine full set (Monitor, Keyboard, Mouse, spea ker) Price 13000/= only. Kumar– 077 290 6492.

  ***************************************************

  Any brand of Automatic, Manual top load Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திரு த்தித்தரப்படும். மட்டக்குளி, Wat tala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472 201. வெள்ள வத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. (Sasi) 077 9220271.

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட் சிப்பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்தவேலைகள் உங்கள் வீடுக ளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக் கொடுக் கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்க மித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334. 

  ***************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறு வனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத் தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Print ing) செய்து தரப்படும். A.R.Ananth: 072 9508248.

  ***************************************************

  LED TV, Smart TV, LCD, Micro Oven, Washing Machine, Laptop, Hifi Blu–ray, 3D TV, 4K TV உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும், வத்தளை, கொட்டாஞ்சேனை, சொய்சாபுரம் உட்பட கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாகவும் எடுத்து வந்தும், 15 வருடத் துக்கு மேல் அனுபவம் உள்ளவரால் குறைந்த கட்டணத்தில் துரிதமாக திருத்தி கொடுக்கப்படும். சகல Original Parts எம்மிட முண்டு. (Ravi: 077 8196095 wellawatte, Bampalapitiya)  

  ***************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium, கூரைவேலைகள் உத்தரவா தத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan. 077 8408260, 077 2739327.

  ***************************************************

  பெண்களுக்கு மட்டுமான நீண்ட, குறுகிய கால அழகுக்கலைப் பயிற்சி நெறிகள் (Basic Diploma levels) யோகா, தியான பயிற்சி. S.Tharsini. 077 1844660. வெள்ளவத்தை.

  ***************************************************

  2018-05-16 14:39:28

  பழுதுபார்த்தல் 13-05-2018