• ஜோதிடம் 06-05-2018

  அன்புக்குரியவர்கள் பிரிவால் மன வேத னையா? சொல்லமுடியாத இரகசி யங்களா? மனவிரக்தியா? சூனியத் தொல்லையா? துன்ப துயரமா? எல்லை மீறிய காதலா? நட்பில் பிரிவா? சகல பிரச்சினைகளை தியான சக்தி மூலம் அறிந்து தொழில் முன்னேற்றம். முகவசீகரம் பெற, கடன் எதிர்த் தொல்லைகளில் மீள, வாழ்வில் வெற்றி பெற, ஜாதக மூலம் தெளிவாக அறிய, சாமி கங்காதரன் JP (all Island) ஐயாவை Colombo, வெள்ளவத்தையில் முன் அறிவித்தலுடன் சந்தியுங்கள். வெற்றி நிச்சயம். இரகசியம் பாதுகாக்கப்படும். 077 7310088, 011 2055655. 145/1, Galle Road, Wellawatte. Colombo– 06.

  ************************************************

  கொல்லிமலை மாந்திரீகம். உங்கள் காரியம் எதுவானாலும் வன்சொ ட்டில் முடிக்க முடியும். ஓயாமல் வாட்டும் பிரச்சி னைகள் மாயமாய் மறையும். நிம்மதியும் சந்தோ-ஷமும் கைக்கோர்க்கும். பிரிந்த பிரச்சி னைப்பட்ட காதலர்களையும், தம்பதியின-ரையும் அவசரம், அவசியம் அறிந்து ஒன்று சேர்க்க முடியும். உங்கள் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அடங்கி இணக்கமாக நடப்பார்கள். நீங்கள் பிரச்சினைகளால் தடுமா-றும்போது சரி-யான தீர்வு நாங்கள் கொடுப்போம். உங்கள் கவலை எல்லாம் தீர்ந்து நிம்மதி கிடைக்கும். குடும்ப வாழ் க்கை பிரகாசமாகும். குறைந்த கட்டணம். 077 4057868. நேரில் வரா மலும் காரிய ங்களை நிறைவேற்றிக்-கொள்ளலாம். சுவாமிஜீ ஜெயஸ்ரீ. 077 4057868.

  ************************************************

  2018-05-07 16:19:22

  ஜோதிடம் 06-05-2018