• பழுதுபார்த்தல் 06-05-2018

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்ய ப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணினி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். எல்லா விதமான பழுதுகளுக்கும் 1000/= மட் டுமே. Core2duo Computer Machine full set (Monitor, Keyboard, Mouse, speaker) Price 13000/= only. Kumar– 077 2906492.

  ***********************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium கூரைவேலைகள் உத்தரவா தத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan. 077 8408260, 077 2739327.

  ***********************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரை வாகவும், துல் லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/Cகளும் உத்தரவாத த்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ***********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning  Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ***********************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Top load Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 74722 01. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப் பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

  ***********************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944. 

  ***********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட் சிப்பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்தவேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334. 

  ***********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமைய லறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரண ங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ***********************************************

  புதிய வீடொன்றை கட்டவோ அல்லது பழைய வீட்டினை புதுப்பிக்கவோ குறைந்த விலையில் தரமான வேலை த்திட்டம். எம்மால் House Repairing, Painting Work, Pipe Line Repairing, Tiles Works, Gypsum Partition, Gypsum Ceiling, Fabric Partition, Pantry Cupboard Work, Aluminum Hall Work. Call: 077 6387111, 075 0338647.

  ***********************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repair ing Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொடுக் கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். கணினி பழுது பார்க்க 1000/= மட்டுமே. 077 6539954 (Mohan).

  ***********************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடு கள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத் தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printi ng) செய்து தரப்படும். AR.ஆனந்த். 072 9508248.

  ***********************************************

  LED TV, Washing Machine, Micro Oven, Smart TV, உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். 076 4281307. (Wellawatte).

  ***********************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்ய ப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணினி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். எல்லா விதமான பழுதுகளுக்கும் 1000/= மட் டுமே. Core2duo Computer Machine full set (Monitor, Keyboard, Mouse, speaker) Price 13000/= only. Kumar– 077 2906492.

  ***********************************************


  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium கூரைவேலைகள் உத்தரவா தத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan. 077 8408260, 077 2739327.

  ***********************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரை வாகவும், துல் லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/Cகளும் உத்தரவாத த்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ***********************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning  Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  Any brand of Automatic, Manual, Top load Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 74722 01. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப் பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

  ***********************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944. 

  ***********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட் சிப்பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்தவேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334. 

  ***********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமைய லறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரண ங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ***********************************************

  புதிய வீடொன்றை கட்டவோ அல்லது பழைய வீட்டினை புதுப்பிக்கவோ குறைந்த விலையில் தரமான வேலை த்திட்டம். எம்மால் House Repairing, Painting Work, Pipe Line Repairing, Tiles Works, Gypsum Partition, Gypsum Ceiling, Fabric Partition, Pantry Cupboard Work, Aluminum Hall Work. Call: 077 6387111, 075 0338647.

  ***********************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repair ing Service உங்களுடைய காரியாலயங்க ளுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொடுக் கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். கணினி பழுது பார்க்க 1000/= மட்டுமே. 077 6539954 (Mohan).

  ***********************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடு கள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத் தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printi ng) செய்து தரப்படும். AR.ஆனந்த். 072 9508248.

  ***********************************************

  LED TV, Washing Machine, Micro Oven, Smart TV, உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். 076 4281307. (Wellawatte).

  ***********************************************

  2018-05-07 16:17:08

  பழுதுபார்த்தல் 06-05-2018