• சேவை 06-05-2018

  Birds of Paradisee வயது வந்தவர்களுக்காக அமைதியான சூழலில் முழுநேர மருத்துவச்சேவையுடன் தற்காலிக, நிரந்தர தங்குமிட வசதிகளுடன் கூடிய பிரத்தியேகமான அதி வசதிகளும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய Wellawatte, Colombo –06, Pollhengoda, Colombo– 5 இடங்களில் வைத்தியர்களால் நடத்தப் படும். பதிவு செய்யப்பட்ட முதியோர் இல்லம். 077 7705013.

  ********************************************

  10 வருடகாலமாக நடாத்திவரும் எமது சேவையின் கீழ்  நம்பிக்கை மற்றும் பொறு ப்புமிக்க Housemaids, Daily Workers, male/ female, Attendants, Drivers, Gardeners, Male Cook, Nannies, House Boy போன்ற சேவையாளர்கள் எமது Siyomek Service சேவையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். No – 39, Mt.Lavinia 011 4343100, 077 7970185, 072 2761000.

  ********************************************

  “ABC Manpower Wattala” இலங்கையின் அரச அங்கீகாரம்பெற்ற பல வருடகால அனுபவம் கொண்ட தனிச் சிறப்புமிக்க எமது சேவையினூடாக (தமிழ், சிங்களம், முஸ்லிம்) வீட்டு வேலையாட்கள்/ House maids/ Drivers/ Gardeners/ Cooks male/ Female/ Baby Sitters/ Labours/ Meson/ Painters/ Attendants/ Couples/ Hotel Wakes/  Daily Comers/ Sales Mans/ Garment Workers. சகல நம்பிக்கை உத்தரவாதத்துடன் உடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Mr.Ranjan. 011 4283779/ 077 1711915/ 071 0444416. No.66/3, Negombo Road, Wattala.

  ********************************************

  தமிழ், சிங்கள, ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு கள் செய்து கொடுக்கப்படும். No.11B, Vihara Lane (ஸ்ரீ போதிறுக்காராம வீதி) Wellawatta.

  ********************************************

  வெள்ளவத்தையில் நவீன வசதிகளுடன் வயோதிபர்கள் தங்குமிடம் உண்டு. சொந்த வீட்டில் வாழும் சூழ்நிலையும், தரமான உணவுகளும், மருத்துவமும் வழ ங்கப்படும். தொடர்புக்கு: 077 9128944.

  ********************************************

  Vijaya Service எமது சேவையினூடாக (VVIP) (மிக மிக மரியாதைக்குரிய வீட்டு உரிமையாளர்களின் வீடுகளில் வேலைசெய்த அனுபவமுள்ள) “பணிப் பெண்”. House Maids, Baby Sitter, Daily Comers, Gardeners, Cooks (Male, Female), Room Boys, House Boys, “Drivers”, Watchers, Kitchen Helpers போன்ற சகல வேலையாட்களையும் மிக நேர்த்தியான முறையிலும் உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியும். (மிகக்குறைந்த விலையில்) ஒரு வருட உத்தரவாதம். R.K.Vijaya Service. Wellawatte. 077 8284674, 077 7817793, 011 4386800.

  ********************************************

  “Elder’s care centre” 6 Attach bathrooms, single rooms, சொகுசு தர, சாதாரண தர முழுநேர வைத்திய சேவையுடன் Dehiwala, Mount lavinia வில் Elders and Patients. Call: 077 1588504.

  ********************************************

  பொருள்கள் ஏற்றி இறக்க மற்றும் ஊனமுற்றோர் ஏறி இறங்க மின்தூ க்கி (லிப்ட்) செய்து தரப்படும். தொடர்புக ளுக்கு: 076 8672633.

  ********************************************

  Kandy யின் ஆரம்பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்க ளுக்குத் தேவையான அனைத்து விதமான வேலையாட்களை மிகவும் குறைந்த விலையில்  ஒரு வருடகால உத்தரவாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டு பணிப்பெண்கள் (House Maids, Drivers, Male, Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Laborers) Kundasala Road, Kandy, 081 5636012 / 076 7378503.

  ********************************************

  Canada,UK, Australia, New Zealand ,Europe நாடுகளுக்கான student tourist சகலவிதமான Visa கள்  உங்களுக்குத் தேவையான documents செய்து தரப்ப டும் Singapore Work permit உண்டு. 077 5455529, 072 3311178.

  ********************************************

  “அன்பு இல்லம்” வெள்ளவத்தையில் அமைதியான காற்றோட்டத்துடன் கூடிய சூழலில் முதியோர்கள் ஓய்வுகாலத்தை சந்தோசமாகக் கழிக்க தங்குமிடம், ஆரோக்கியமான உணவு, 24 மணிநேர மருத்துவம், அனுபவமிக்க தாதிமார்கள்,  மற்றும் பல வசதிகளுடன்  பராமரிக்க. No. 27, Boswell Place,  Wellawatta. 077 4893338.

  ********************************************

  Negombo பிரதேசத்தில் சகலவிதமான  வேலையாட்களை ஒரே கூரையின் கீழ்  பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டு பணிப்பெண்கள் (House maids/ Drivers/Male /Female Cooks/Couples/Gardener/House Boys / Room Boys/ Baby Sitters/Attendants/ daily Comers) இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Janatha Manpo wer Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914/ 075 9600233.

  ********************************************

  இப்பொழுது தெஹிவளைப் பிரதேசத் தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள எமது Luxury Services ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான  வேலையாட்களைப் பெற லாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள (Tamil, Muslim, Sinhala, House Maids) வீட்டுப் பணிப்பெண்கள், Drivers, Male, Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room Boys, House Boys, Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replace ment பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.  No. 20/1, Galle Road, Dehiwela. 011 5288919, 077 8144404.

  ********************************************

  VIP Service கொழும்பின் பல கிளைகளைக் கொண்ட நீண்ட காலமாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களது நிறுவனத்தினூடாக உங்களுக்கு ஏற்றவகையான வேலையாட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கமுடியும். House Maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boys, Cooks, நோயாளர் பராமரி ப்பாளர்கள். காலை வந்து மாலை செல்லக்கூடியவர்கள். Couples. இவ் அனைவரையும் 2 வருடகால உத்தரவா தத்-துடன் மிகக்குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Government Registered.  தொடர்புகளுக்கு: 072 79445 86 / 011 5299302.

  ********************************************

  24 hours Cab Service and rent a Car. Good Condition Vehicle without Driver. Daily and monthly Basics. KDH Van, Priyos Hybrid Car, Nano Car and House Moving Lorry, Airport up and down Reasonable Price for long trip Hires. உங்களின் வீட்டுத் தளபாடங்களை மிகக் குறைந்த விலையில் Transport செய்துகொள்ள முடியும். Contact. Lucky Cab. 011 5882001, 072 7944583.

  ********************************************

  கடந்த 10 வருடகாலமாக நாடு பூராகவுள்ள எமது கிளைகளினூடாக, உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து விதமான வேலையாட்களை உடன் பெறலாம். வீட்டுப்பணிப்பெண்கள் (House Maids, Drivers, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers) இவ்வனைவருக்கும் வயதெல்லை 20– 60. அத்துடன் 1 வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Branch es, Colombo: 011 5882001, Kandy: 081 5634880, Negombo:- 031 5676004, Mr.Dinesh:- 075 9744583.

  ********************************************

  புதிய வீடு கட்ட, பழைய வீட்டை திருத்தி அமைக்க எல்லாவிதமான மேசன் வேலைகள், டைல்ஸ் வேலை, பெயின்டிங், பிளம்பிங், அலுமினிய வேலை, Special Wood Pantry அனை த்தும் ஒரே இடத்தில் நம்பிக் கையான ஆட்களைக்கொண்டு குறுகிய நாட் களில் குறைந்த விலை யில் உத்தரவா தத்துடன் செய்து கொடுக்கப்படும்.  வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை மற்றும் கொழும்பு பிரதேசங்களில். 77B, High level Road, Kirulapana. 077 4659092.

  ********************************************

  We Care Elders Home முதியோர், ஊன முற்றோர் ஆகியோர் ஆயுர்வேத வைத்திய முறைப்படி பராமரிக்கப்படுவர். 077 7568349. 

  ********************************************

  Sun TV, KTV, Vijay TV, இன்னும் 200கும் மேற்பட்ட அதிகமான Channal கொண்ட Satellite Antenna மலிவான விலை யில் பொருத்தித் தரப்படும். மற்றும் உடனடி Recharge வீட்டிற்கே வந்து செய்து தரப்படும் மற்றும் திருத்த வேலைகளு க்கும் உடன் அழையுங்கள்: 077 4876966-,  076 7450355.

  ********************************************

  Sun TV, KTV, Vijay TV, Zee Tamil, Satellite Connections உத்தரவாதத்துடன் நம்பகரமான மலிவு விலையில் செய்து தரப்படும். மற்றும் திருத்த வேலைகள் புதிய இணைப்புகள், எல்லாவிதமான Satellite அன்டனாக்களுக்கும் Recharge வீட்டில் இருந்தவாறு செய்துகொள்ள முடியும். 077 7623691. (Kamal).

  ********************************************

  Accommodation for Elders with Meals and Medical Facilities at House of Happiness முதியோர் பராமரிப்பு விடுதி at Mount Lavinia. Contact: 076 5409789, 071 6286612.

  ********************************************

  2018-05-07 16:15:31

  சேவை 06-05-2018