• பழுதுபார்த்தல் 29-04-2018

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installat ions வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களு க்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லியமா கவும் திருத்திக்கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாத த்துடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  *****************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரண ங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  *****************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944. 

  *****************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning  Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  *****************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலயங்களு க்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொடு க்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்ப டுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  *****************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட் சிப்பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Ma chine) ஆகிய திருத்தவேலைகள் உங் கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழு ம்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334. 

  *****************************************

  Sun TV, KTV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, ZeeTamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  *****************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Top load, Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப் பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

  *****************************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, W 7, W 8, W 10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன்:- 072 9958888.

  *****************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்ய ப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணினி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். எல்லாவிதமான பழுதுகளுக்கும் 1000/= மட்டுமே. Core2duo Machine full set (Monitor, Keyboard, Mouse, speaker) Price 13000/= only. Kumar– 077 2906492.

  *****************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium கூரை வேலைகள் உத்தரவா தத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan. 077 8408260, 077 2739327.

  *****************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR.ஆனந்த். 072 9508248.

  *****************************************

  2018-05-02 14:24:29

  பழுதுபார்த்தல் 29-04-2018