• சேவை 15-04-2018

  Sun tv, Vijay Tv, Christian Channels/ Sri Lanka Channels dish Antenna புதிய இணைப்­பு­களும் உட­னடி Recharge திருத்த வேலைகள் தர­மான முறையில் மலி­வாக செய்து தரப்­படும். Wellawatta, Wattala. 077 3910690.

  ******************************************************

  Chartered Accountants கணக்குப் புத்­தகம் எழு­துதல் (Book keeping), Final Accounts, Audit & Project Report நம்­பிக்­கை­யாக தயா­ரித்து உரி­ய­நே­ரத்தில் சமர்ப்­பிக்­கப்­படும். 071 2365555. 

  ******************************************************

  We Care Elders Home முதியோர், ஊன­முற்றோர் ஆகி­யோரை ஆயுர்­வேத வைத்­திய முறைப்­படி பரா­ம­ரிக்­கப்­ப­டுவர். Home Nursing வச­தி­யுண்டு. 077 7568349. 

  ******************************************************

  2018-04-17 15:36:14

  சேவை 15-04-2018