• பழுதுபார்த்தல் 08-04-2018

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களு க்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொ டுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  ************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்க ளுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லிய மாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் (TV, Washing machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுக ளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடு க்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பெர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்தை மாவத்தை, கொழும்பு –-13. 011 2388247, 072 2199334.

  ************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ************************************************

  Fridge,  A/C, Washing Machine Service, Repair வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்குண்டு. New Air Vision Electronics. 2734799, Siva: 077 1048449, Sri: 077 5433049.

  ************************************************

  Any Brand of Automatic, Manual Top Load Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ள வத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. (Sasi) 077 9220271

  ************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium கூரை வேலைகள் உத்தரவா தத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan. 077 8408260, 077 2739327.

  ************************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்ய ப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. கணினி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். எல்லா விதமான பழுதுகளுக்கும் 1000/= மட்டுமே. Corezdvo Machine Full Set (Monitor, Keyboard, Mouse, Speaker) Price– 15000/= only.  Kumar– 077 2906492.

  ************************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944.

  ************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, W 7, W 8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன்:- 072 9958888.

  ************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்கள் வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing செய்துதரப்படும்) A.R. ஆனந்த். 072 9508248.

  **************************************************

  2018-04-10 14:01:45

  பழுதுபார்த்தல் 08-04-2018