• கணனிக்கல்வி 11-03-2018

  சகல கம்பியூட்டர்  பாடநெறிகளும் அடிப்படையிலிருந்து கற்பிக்கப்படும். MS Office pack, Creative Designing, Fast Typing, Accounting Pack, Kids Courses பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். முற்பதிவுக்கு விஷேட கழிவுண்டு. MSC College. 203 Layards Broadway, Colombo –14. Cool Line: 011 2433386, 077 7766514 or 546.

  *******************************************************

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலைவாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்ப டும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்பு கள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செ ட்டித்தெரு, கொட்டா ஞ்சேனை. 075 5123111. www.kotahena.com

  *******************************************************

  2018-03-12 14:54:05

  கணனிக்கல்வி 11-03-2018