• வாகன விற்பனைக்கு 11-03-2018

  டொயோட்டா நோஹா, KR 41, PD – XXXX, Auto, 5 கதவு, பெற்றோல், 2006 பதிவு செய்­யப்­பட்ட முதல் உரி­மை­யாளர். எஜெஸ்­டபிள் சீட். எலோவீல். 071 3496394.

  ***********************************************

  154, வீதி மார்க்க லங்கா அசோக் லேலண்ட் பஸ் விற்­ப­னைக்கு. இல.ND 1XXX மேல­திக விப­ரங்­க­ளுக்கு. 077 7560130.

  ***********************************************

  மட்­டக்­க­ளப்பில் EP–RE–5344 என்ற இலக்கம் கொண்ட  TAFE உழவு இயந்­திரம் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 077 1682237.

  ***********************************************

  TATA தண்ணீர் பௌசர் LI– xxxx குறைந்த பாவனை நிலை. 11500 லீட்டர், 18 இலட்சம் உட­ன­டி­யாக விற்­ப­னைக்கு. 070 2172292, 076 3651743. 

  ***********************************************

  Toyota KDH 223 GL Original Passenger Japan 2015 ND– XXXX 15 seats. 40,000 Km. 077 1808054, 076 8080678.

  ***********************************************

  42 இருக்­கைகள் கொண்ட டாடா பஸ் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. ரூபி பொடி, HN– 6 xxx தொகுதி. மிகச் சிறந்த நிலை­மை­யி­லுள்ள வாகனம் 1 ஆவது விற்­ப­னை­யாளர் தொலை­பேசி: 077 5000628, 071 1160628, 011 5746283. 

  ***********************************************

  2018-03-12 14:53:19

  வாகன விற்பனைக்கு 11-03-2018