• பழுதுபார்த்தல் - 18-02-2018

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ***********************'**************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்தி ரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்க ப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ***********************'**************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool air Services, No.77 G, Manning  Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ***********************'**************************

  Sun TV, KTV, Kalaignar TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  ***********************'**************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன்:- 072 9958888.

  ***********************'**************************

  Computer/ Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக்கட்டணமும் அறவிடப்பட மாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே. Computer குறைந்த விலைக்கு விற்பனைக்குண்டு. Kumar– 077 2906492.

  ***********************'**************************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload, Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள் ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 077 9220271.

  ***********************'**************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges) சகல விதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுக ளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக் கொடு க்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel : 011 2388247,  072 2199334.

  ***********************'**************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறு வனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. ஆனந்த். 072 9508248.

  ***********************'**************************

  உங்கள் வீட்டின் சகலவிதமான நீர் கசிவுக ளுக்கும் (சிலப்/ பாத்ரூம்/ வெளிச்சுவர்/ உள்சுவர்/ கழிவறை/ பெட்ரூம்) மற்றும் வீட்டின் எல்லா பிரச்சினைக்கும் எம்மை அழைக்கவும். வந்து திருத்தித் தரப்படும். 0771843843. 

  ***********************'**************************

  TV,  LED, LCD, Hifi Set, Washing Machine, Micro Oven, DVD, Fridge என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். (அழகன்) Wellawatte T.P: 077 6625944.

  ***********************'**************************

  LED, Smart TV, 4K, Washing Machine, Micro Oven ஆகியன உத்தரவாதத்துடன் துரிதமாக  திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு) ரவி 077 8196095  பம்பலப்பிட்டி.

  ***********************'**************************

  சகல விதமான வெல்டிங் கேற்கிறில் வேலைகள் மற்றும் சகல விதமான வாகனம் மோட்டார் சைக்கிள் ரிப்பயரிங் கொழும்பை அண்டிய பகுதிகள். Van for hire. 077 6466609.

  ***********************'**************************

  2018-02-19 16:20:17

  பழுதுபார்த்தல் - 18-02-2018

logo