• பழுதுபார்த்தல் - 28-01-2018

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944.

  ******************************'*******************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Microwave Oven, Four Burner, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ******************************'*******************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ******************************'*******************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 0776539954 (Mohan) 

  ******************************'*******************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329 / 071 1199229 / 011 2360559.

  ******************************'*******************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லிய மாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088 / 071 7236741 / 011 2360559.

  ******************************'*******************

  Computer/ Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறிவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறிவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே. Computer குறைந்த விலைக்கு விற்பனைக்குண்டு. Kumar– 077 2906492.

  ******************************'*******************

  Any Brand of Automatic,Manual, Topload, Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித்தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பல ப்பிட்டி. (Sasi) 077 9220271.

  ******************************'*******************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash, etc…) Formatting, (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for sale. (1year Warrenty) ரூபன்:- 072 9958888.

  ******************************'*******************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட் சிப்பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா). இல.104 / 37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel:- 011 2388247 / 072 2199334.

  ******************************'*******************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளம்மிங், மேசன், Welding, Aluminum கூரை வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M.Amalan. 077 8408260, 077 2739327.

  ******************************'*******************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல், இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாத த்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR.Ananth 072 9508248.

  ******************************'*******************

  CRTTV, LCD, LEDTV,  மற்றும் சகல விதமான வீட்டு மின் உபகரணம் 6 மாத கால உத்தரவாதத்துடன் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Kamal: 078 9359750

  ******************************'*******************

  2018-01-29 16:49:13

  பழுதுபார்த்தல் - 28-01-2018