• பழுதுபார்த்தல் - 06-03-2016

  All Computer Repairing, Configuring Software Installation Configuration, Development Network Installation Configuration, ADSL Installation Configuration Call: Uma 077 3182538. 

  ************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப்பெட்­டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகி­ய­வற்றை உங்­க­ளு­டைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ************************************************

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave Oven, Auto A/C, TV, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) (No Visiting Charges) முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers 077 3481187, 011 4283345, 011 4922525, 011 2725782, 077 0264075. Mt. Lavinia.

  ************************************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக்கொடுக்கப்படும். LCD, LED Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம்  துரித சேவை) அருள் Wellawatte Tel: 077 6625944 

  ************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா-­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  ************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்­து­த­ரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  ************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations  வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக்கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம்  குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G Manning Place, Wellawatte. 0773355088,  0717236741,   0112360559.

  ************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்து கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte).

  ************************************************

  சகலவிதமான Automatic, Manual Washing Machine, Water Motor, Fridge மற்றும் CCTV Camera, Water Heater Fixing (5 Years Warranty) என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே செய்து தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி உட்பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் வரப்படும். Sasi: 077 9220271. 

  ************************************************

  LED, LCD, Micro Oven, Washing Machine (LG, Samsung, Sony) போன்ற சகல வீட்டு மின் சாதனங்களும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். 077 8196095 Ravi, Dehiwela.

  ************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது. வீடுகள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. Ananth  072 9508248.

  ************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக் காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை. கொழும்பு 13, Tel: 2388247, 07221 99334.

  ************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். Hardware & Software Formatting, O/S Installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game Install செய்­யப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அற­வி­டப்­படும். No Visiting Charge, Kumar. 077 2906492.

  ************************************************

  2016-03-07 17:18:08

  பழுதுபார்த்தல் - 06-03-2016