• பழுதுபார்த்தல் - 07-01-2018

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும், துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088 / 071 7236741 / 011 2360559.

  **************************'****************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள்  வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்து க்கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  **************************'****************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No. 77G, Manning Place, Wellawatte.  077 7742329 / 071 1199229 / 011 2360559.

  **************************'****************************

  Any Brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன  உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பல ப்பிட்டி. Sasi 077 9220271. 

  **************************'****************************

  Sun TV, K TV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil,Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  **************************'****************************

  LED, LCD, Washing Machine, Micro Oven, HIFI Set, Blue– ray Smart TV ஆகிய கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு) (ரவி – 077 8196095) Bambalapitiya.  

  **************************'****************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges) சகல விதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொ ழும்பு – 13. Tel :011 2388247/072 2199334.

  **************************'****************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்திரவாத த்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. Ananth : 072 9508248.

  **************************'****************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன் :- 072 9958888.

  **************************'****************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளம்மிங், மேசன், Welding, Aluminium கூரை வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan. 077 8408260

  **************************'****************************

  2018-01-08 15:45:28

  பழுதுபார்த்தல் - 07-01-2018