• பழுதுபார்த்தல் - 01-01-2018

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகல விதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104 / 37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel :- 011 2388247 / 072 2199334.

  *******************************'*******************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக்கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  *******************************'*******************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லி யமாகவும் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088 / 071 7236741 / 011 2360559.

  *******************************'*******************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329 / 071 1199229/ 011 2360559.

  *******************************'*******************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியாலய ங்களு க்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொ டுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *******************************'*******************

  Any brand of Automatic, Manual, Topload, Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. Sasi 077 9220271.

  *******************************'*******************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, XP, W7, W8, W10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன் :- 072 9958888.

  *******************************'*******************

  சகலவிதமான CRTTV, LED, LCDT, DVD PLAYER, Home Theater  Micro oven  சகலவிதமான வீட்டு மின் உபகரணம் 6 மாத உத்தரவாதத்துடன்  திருத்தி  கொடுக்கப்படும். Contact: 078 9359750. Kamal. 

  *******************************'*******************

  உங்களது எல்லா  வகையான  தையல்  இயந்திரங்களும்  உங்கள்  வீடுகள்  OR நிறுவனங்களுக்கு  வந்து உத்தரவாதத்தோடு  திருத்தித்தரப்படும்.  (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR. Ananth. 072 9508248.

  *******************************'*******************

  Sun TV, KTV, Kalaignar TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  *******************************'*******************

  Computer / Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Computer குறைந்த விலைக்கு விற்பனைக்குண்டு. Kumar– 077 2906492.

  *******************************'*******************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள் பெயின்ட், பிளம்மிங், மேசன், Welding, Aluminium கூரை வேலைகள் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan. 077 8408260

  *******************************'*******************

  2018-01-02 16:43:03

  பழுதுபார்த்தல் - 01-01-2018