• கணனிக்கல்வி 24-12-2017

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செட்டித் தெரு, கொட்டாஞ்சேனை. 075 5123111. www.kotahena.com.

  ********************************'*****************

  பிரபல  ஆசிரியையினால்  கணனிக் கல்வி  கற்பிக்கப்படுகிறது. Computerized Accounting, Graphic Designing, Diploma in MSO Multimedia. இடம்: வத்தளை. 077 9727125.

  ********************************'*****************

  2017-12-26 16:16:14

  கணனிக்கல்வி 24-12-2017