• டிரைவிங் - 11-12-2017

    வத்தளை பிரதேசத்தில் வசிக்கும் ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் அரச அங்கீகாரம் பெற்று மும்மொழிகளிலும் பயிற்சியளிக்கக்கூடிய பயிற்றுநரால் உங்கள் வீட்டிற்கோ/ அலுவலகத்திற்கோ வந்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டு சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுத் தரப்படும். தொடர்பு: Chandran Master. 0115783667, 077 9951175, 071 1978009. 

    *************************************************************************

    2017-12-11 13:56:23

    டிரைவிங் - 11-12-2017