• டிரைவிங் - 03-12-2017

    வத்தளை பிரதேசத்தில் வசிக்கும் ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் அரச அங்கீகாரம் பெற்று மும்மொழிகளிலும் பயிற்சியளிக்கக்கூடிய பயிற்றுனரால் உங்கள் வீட்டிற்கோ அலுவலகத்திற்கோ வந்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டு சாரதி அனுமதி பத்திரம் பெற்று தரப்படும். தொடர்பு: Chandran Master: 011 5783667, 077 9951175, 071 1978009. 

    *********************************'*************************

    2017-12-04 17:14:09

    டிரைவிங் - 03-12-2017