• பழுதுபார்த்தல் - 03-12-2017

  TV, LCD, LED, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) (Wellawatte). 077 6625944.

  ************************'************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாக திருத்தி க்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics)/ ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104 / 37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு 13. Tel :– 011 2388247 / 072 2199334.

  ************************'************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்பட மாட்டாது. உங்கள் கணனி திருத்தி கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுதுபார்க்கப்படும். 1000/= மட்டுமே Kumar – 077 2906492.

  ************************'************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியால யங்களுக்கும், வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவை ப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  ************************'************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting charges) Cool Air Services. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329 / 071 1199229 / 011 2360559.

  ************************'************************************

  A/C, Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியால யங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும், துல்லிய மாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088 / 071 7236741 / 011 2360559.

  ************************'************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்க ப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte). 

  ************************'************************************

  Sun TV, KTV, Kalaignar TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels, Ten sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  ************************'************************************

  சகல LED, LCD Micro Oven, Washing Machine ஆகியன கொழும்பின் எப்பா கத்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்தி கொடுக்கப்படும். (ரவி 077 8196095 Bambalapitiya)

  ************************'************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களதும் உங்களது வீடுகள், நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவா தத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR.ஆனந்த். 072 9508248.

  ************************'************************************

  Any Brand of Automatic, Manual, Topload Washing Machine, Water Motor, Fridge என்பன  உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பல ப்பிட்டி. Sasi 077 9220271.

  ************************'************************************

  2017-12-04 17:13:36

  பழுதுபார்த்தல் - 03-12-2017